header_top

Sidste Nyt - Vest ABCD

Udskriv

Service information !

Nyt "kampkort" kan downloades fra menuen "Adminstration"


AFSTANDSMÅLER

Turneringen afvikles efter R & A’s regler. Så vær opmærksom på at reglerne vedrørende brug af afstandsmåler er omformuleret i turneringsbetingelserne for året 2016!

Ny formulering:
 
Afstandsmålere I denne turnering må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel eller vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
Straf for overtrædelse af Regel 14-3: Hulspil - tab af hul. For efterfølgende overtrædelse - Diskvalifikation.

Turneringsledelsen
14.04.2016

 
SPILLEPLANEN ER LAGT PÅ HJEMMESIDEN
 
Spilleplanen er lagt på hjemmesiden under menupunktet Pulje & aktuel stilling – dermed er den enkelte klubkoordinators kode aktiv. Skulle der af den ene eller anden årsag opstå problemer med at logge ind. Så kontakt venligst webmaster

Mange hilsener
Turneringsledelse
n
 

 

SERVICE INFORMATION !

 

Jule og Nytårs strabadserne er nu lagt bag os og planlægningen er i fuld gang. Det forventes at spilleplanerne for 2016 vil være klar på hjemmesiden medio januar
 
 
På dagen hvor spilleplanerne frigives på hjemmesiden aktiveres tildelte ”Password” og så er tiden inde til at ”Klubkoordinatorerne” for de respektive klubber trækker i arbejdstøjet og opretter samt godkender klubbens ”Holdkaptajner”

Klubkoordinatorer og Holdkaptajner kan efter behov downloade nyttige brugermanualer fra links herunder, alternativt kan de også hentes under menupunktet ”administration” øverst på hjemmesiden i højre side.


/images/latestnews/BRUGERMANUALHOLDKAPTAJNER.pdf

/images/latestnews/BRUGERMANUALKLUBKOORDINATORER.pdf

De bedste hilsener
Turneringsledelsen 
 
 
Turneringsbetingelserne for 2016 findes på hjemmesiden.
 
Vigtigt er:
 
Rækkeinddeling
Dame- og herrerække defineres ved ens EGA-handicap. 
A-rækken min    4,5
B-rækken min. 11,5
C-rækken min. 18,5
D-rækken min. 26,5
 
Spilletidspunkt indledende runder
  1. Fra 2. marts til 1. april kan spilledato og/eller spilletidspunkt ændres om nødvendigt. De implicerede klubbers holdkaptajner skal være enige om ændringen. Aftalen skal ske via mail med kopi til turneringskomiteen. Hjemmeklubbens klubkoordinator skal have tastet den nye kampdato og tid ind på hjemmesiden senest den 1. april.
  2. Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 holdkaptajner imellem, er det den af turneringsledelsens fastsatte dato/klokkeslæt, der er gældende.
  3. Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle yderligere ændringer i spilleplanen kan kun forekomme, såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning
  • Slutspillet
  1. I slutspillet har spillere, der har deltaget i sin klubs sidste programsatte kamp i indledende runde med korrekt EGA handicap, lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er uden for handicapgrænsen.
  2. Spillere, der har spillet med på holdet i løbet af slutspilsrunden, og går ned i handicap under slutspilsrunden har lov til fortsat at spille med på holdet.
  3. Spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges
Kampprogrammet
Forventes at være på hjemmesiden ultimo januar 2016. Der sendes en mail til alle klubkoordinatorer, når kampprogrammet offentliggøres og til den tid, vil alle koordinatorerne have adgang til menuen ”Administration” på hjemmesiden.
 
Ændringer i DGUs turneringsplan for 2016 betyder, at første runde af slutspillet afvikles inden sommerferien.
 
Oplægget til afvikling af matcherne er således følgende datoer, () er reservedato:
Indledende runder: Mandagene (25/4), 2/5, 9/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6
Slutspils runder: Mandagene 27/6, 8/8, 15/8, 22/8
Regionsfinaler: Søndag, den 11/9 i Løgstør Golfklub
Landsfinaler: Søndag, den 25/9 på Mølleåen Golf Klub, Sjælland
 
 
Under menuen ”Administration” kan forskellige dokumenter downloades: Holdtilmeldingsblanketter til brug på klubbernes opslagstavler,brugermanualer til både klubkoordinator og holdkaptajner, hardcard samt kampkort.
 
Klubberne opfordres til at etablere et link fra klubbens hjemmeside til www.regionsgolf-danmark.dk, således at alle interesserede kan følge med i turneringens udvikling.
 
Med venlig hilsen
Turneringsledelsen
24-11-2014


Regionsgolf Vest ABCD 2016
 
Der er åbnet for tilmeldingerne til sæson 2016

Har du lyst til at spille med i vore turneringer - så er det nu du skal tilmelde dig. Som spiller, kontakter du  klubbens  ”klubkoordinator til Regionsgolf” eller ”matchudvalget”.

Tilmeldingsblanketten findes under menuen ”Turneringen”

På tilmeldingsblanketten skal klubberne registrere klubkoordinatoren, der i samspil med klubbernes holdkaptajner for de enkelte hold, får overdraget klubbens ansvar i forhold til Regionsgolf Vest ABCD-rækkernes afvikling og resultatindberetning.

Bemærk venligst at tilmeldingsblanketten kun kan udfyldes elektronisk!!!
Tilmeldings – og betalingsfristen er 1. december 2015

Med venlig hilsen
Turneringsledelsen​TIDLIGERE NYHEDER KAN SES UNDER MENUPUNKT "INFO" 
Golf Experten A/S
Golf Experten A/S
Golf Experten A/S
Gut Apeldör
Gut Uhlenhorst
Hotel Tyrol

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.