header_top

Sidste Nyt - Vest ABCD

Udskriv

SERVICE INFORMATION !!!

Kære Klubkoordinatorer og Klubformænd,

Tiden nærmer sig årsmødet 2016 der i år afholdes i Ikast Golfklub den 9. oktober


Program og dagsorden samt tilmeldingslister/formularer vil være klar på hjemmesiden primo september

I henhold til ABCD’s vedtægter § 5 st. 4 skal eventuelle forslag til behandling på Regionsgolf Vest ABCD årsmødet, sendes senest den 1. september 2016 til bestyrelsesformand Steen Ogstrup på e-mailadressen: sco@vd.dk

Vi ses i Ikast

Med Venlig Hilsen
Turneringsledelsen ABCD
15.08.2016

Afslutning på indledende runder & slutspillet

De indledende runder er færdigspillet og forløbet har været uden større problemer. Desværre har der i år været flere hold der har trukket sig grundet manglende spillere. Det er rigtig ærgerligt, og går som bekendt ud over de øvrige hold i de pågældende puljer, der jo så får færre kampe.

Til orientering har der i de indledende runder været ca. 10% af de tilmeldte klubber der af den ene eller anden årsag, har trukket hold på grund af manglende spillere. Det er primært A-hold og D-hold der har været ramt af manglende spillere.

Det er vores inderlige håb at vi i sæsonen 2017 kan minimere dette
.

Slutspillet:

1/16 - finalerne starter den 27. juni for B & C rækkerne.
1/8 - finalerne for alle rækkerne starter den 8. august.
 
I 1/8 - 1/4 og 1/2 finalerne er banerne og spilletidspunktet ikke helt på plads p.t., men vi håber på velvillighed fra de klubber, vi kontakter om at lægge bane til. Banevalg og tidspunkter vil løbende blive lagt ind på hjemmesiden i takt med, at aftalerne med respektive klubber er aftalt og bekræftet.

Husk at det er det hold, der står først på planen, der har ”hjemmekampstatus” hvilket i praksis betyder, at holdet har ansvar for aftale om forplejning, indtastning af resultat m.m.

For at få en smidig og så problemfri afvikling af slutspilskampene som det er muligt, anbefales det at læse turneringsbetingelserne igennem, en ekstra gang, til sikring af at man har alle opdateringer i frisk erindring.


Her gengives et uddrag af slutspilsbetingelserne;

I slutspillet kan deltage spillere, der opfylder handicapbetingelserne om fredagen før den pågældende slutspilkamp.​

I slutspillet skal turneringsledelsen kontaktes såfremt kaptajnerne ønsker at ændre dato og spilletidspunkt og en turingsleder tager kontakten til den neutrale bane, og sørger for tilretning af hjemmesiden. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringskomitéen fastsatte spilledag/tid, der er gældende.

Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter kampens afvikling.

Turneringsledelsen ønsker alle nogle spændende slutspilskampe og vi glæder os til at se alle vinderne til Regionsfinalen i Løgstør.

Med venlig hilsen
Turneringsledelsen
22.06.2016
Service information !

Nyt "kampkort" kan downloades fra menuen "Adminstration"


AFSTANDSMÅLER

Turneringen afvikles efter R & A’s regler. Så vær opmærksom på at reglerne vedrørende brug af afstandsmåler er omformuleret i turneringsbetingelserne for året 2016!

Ny formulering:
 
Afstandsmålere I denne turnering må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel eller vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
Straf for overtrædelse af Regel 14-3: Hulspil - tab af hul. For efterfølgende overtrædelse - Diskvalifikation.

Turneringsledelsen
14.04.2016
 
 

SERVICE INFORMATION !


Klubkoordinatorer og Holdkaptajner kan efter behov downloade nyttige brugermanualer fra links herunder, alternativt kan de også hentes under menupunktet ”administration” øverst på hjemmesiden i højre side.

/images/latestnews/BRUGERMANUALHOLDKAPTAJNER.pdf

/images/latestnews/BRUGERMANUALKLUBKOORDINATORER.pdf

De bedste hilsener
Turneringsledelsen 
 
 
Turneringsbetingelserne for 2016 findes på hjemmesiden.
  
Rækkeinddeling
Dame- og herrerække defineres ved ens EGA-handicap. 
A-rækken min    4,5
B-rækken min. 11,5
C-rækken min. 18,5
D-rækken min. 26,5
 
Spilletidspunkt indledende runder
  1. Fra 2. marts til 1. april kan spilledato og/eller spilletidspunkt ændres om nødvendigt. De implicerede klubbers holdkaptajner skal være enige om ændringen. Aftalen skal ske via mail med kopi til turneringskomiteen. Hjemmeklubbens klubkoordinator skal have tastet den nye kampdato og tid ind på hjemmesiden senest den 1. april.
  2. Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 holdkaptajner imellem, er det den af turneringsledelsens fastsatte dato/klokkeslæt, der er gældende.
  3. Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle yderligere ændringer i spilleplanen kan kun forekomme, såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning
   
Slutspils runder: Mandagene 27/6, 8/8, 15/8, 22/8
Regionsfinaler: Søndag, den 11/9 i Løgstør Golfklub
Landsfinaler: Søndag, den 25/9 på Mølleåen Golf Klub, Sjælland
 

Under menuen ”Administration” kan forskellige dokumenter downloades: Holdtilmeldingsblanketter til brug på klubbernes opslagstavler,brugermanualer til både klubkoordinator og holdkaptajner, hardcard samt kampkort.
 
Klubberne opfordres til at etablere et link fra klubbens hjemmeside til www.regionsgolf-danmark.dk, således at alle interesserede kan følge med i turneringens udvikling.
 
Med venlig hilsen
Turneringsledelsen
 


 


​TIDLIGERE NYHEDER KAN SES UNDER MENUPUNKT "INFO" 
Golf Experten A/S
Golf Experten A/S
Golf Experten A/S
Gut Apeldör
Gut Uhlenhorst
Hotel Tyrol

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.